Over ons

Vof Pot & van Dalen Vioolmakers is opgericht in 1993 door Arend Jan Pot en  Judith Maria van Dalen.

Arend, geboren te Veendam in 1967 besloot na korte tijd te hebben gestudeerd aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen, dat hij een ambachtelijk bestaan toch zou prefereren boven een academische loopbaan en belandde op die manier in 1989 op de opleiding Muziekinstrumentenbouw aan de Provinciale Technische Scholen te Boom, Antwerpen. Een voor hem logische keuze volgend uit een al eerder gegroeide interesse in fijne houtbewerking in het algemeen en in het zelf maken van houten blaasinstrumenten in het bijzonder. In Boom koos hij voor de richting klassieke strijkinstrumenten bij docent Lode Bauwens. Arend bouwde tijdens zijn opleiding diverse instrumenten, waaronder een strijkkwartet in 1991. Zijn speciale interesse ging al tijdens de opleiding uit naar het restauratievak.

Judith, geboren te Den Haag in 1970, speelt sinds haar achtste viool en had altijd al, naast de muzikale interesse, speciale interesse in het muziekinstrument als kunstambachtelijk product. Na het behalen van het VWO-diploma, besloot ze van een universitaire studie af te zien en direct te kiezen voor een ambachtelijke opleiding. Het werd de opleiding vioolbouw aan de PTS Boom. Ook Judith startte hier in 1989.

Het moge duidelijk zijn dat de wortels van VOF Pot & van Dalen vioolmakers in het Belgische Boom te vinden zijn!

Nadat beider opleidingen afgerond werden met de afsluitende kwalificatiegetuigschriften en de expositie “horen, zien en spelen…” georganiseerd door PTS Boom vioolbouw jaargang 1989 (in totaal 6 studenten) in kasteel Bel-Air te Willebroek, nabij Boom, juni 1992, werd Arend door de Ierse vioolmaker Conor Russell uitgenodigd bij hem een intensieve stage van enkele maanden te volgen. Conor Russell, zelf net werkzaam geweest bij J&A Beare te Londen, was sinds kort compagnon geworden van wijlen William Hoffman. Hun toen in Ierland op klassiek strijkersgebied toonaangevende werkplaats was te vinden in Dun Laoghaire, nabij Dublin. Judith voegde zich later, nadat besloten was een gezamenlijke toekomst aan te gaan, bij Arend. Ze hadden het voorrecht in Ierland samen deelgenoot te worden van de bijzondere kennis, vaardigheden en bevlogenheid zoals ze in voornoemde werkplaats volop aanwezig waren.

In 1993 werd de eerste winkel met werkplaats geopend aan de Driehoefijzersstraat 13 in Breda. Hier is met veel plezier gewerkt totdat het bedrijf tegen de millenniumwisseling echt uit zijn voegen begon te barsten. Het gezellige jaren ’20 pand was definitief te klein geworden. In de loop van 2000 verhuisde Pot & van Dalen Vioolmakers naar de huidige locatie; een 19e eeuws winkelpand met werkplaats, dicht bij zowel het station, als de binnenstad en voldoende ruimte biedend aan de winkel en het atelier.

Wij proberen in ons bedrijf op verantwoorde en geïnspireerde wijze vorm te geven aan een  zeer levend ambacht met een rijke geschiedenis, waarbij respect voor materiaal en instrument evenals het onderhouden van een prettige en open relatie met onze klanten leidraad zijn in de bedrijfsvoering.